Årets gang med ertebøllefår
Vi har haft Ertebøllefår siden 2001. På Engdal bliver vi hele tiden klogere med hensyn til drift af jorden, avlen og den daglige pasning af dyrerne. Vi har dog efterhånden fået nogle rutiner og principper for vores arbejde.
 
Først og fremmest dyrkes Engdal økologisk.

Fårene skal leve så naturligt som muligt 


Fåremaver er indrettet til græs og derfor er græs fårenes primære foder. Fra efteråret 2009 blev de første lam solgt som økologiske.

Sommer:
Om sommeren plejer får og lam naturarealer i Vesthimmerland. Lige nu har vi faste naturpleje aftaler på strandenge ved Risgårde (ligger et par kilometer fra Ertebølle), et hedeareal i Uhrehøje plantage, balnd solceller i Farsø by og andre mindre engstykker i nærområdet. Det er et dejligt øjeblik, når får og lam lukkes ud på nyt frisk græs på store arealer og med højt til himlen.

Efterår: 
Om efteråret (først i september) tages lammene fra deres mor, dels for at kunne styre avlen og dels for at mødrene kan komme til hægterne igen og være klar til næste sæson. Herefter sættes gimmerlam, vædderlam og får hver for sig ud på græs igen. Gimmere og vædder går nu på vores hjemlige græsmarker. Fårene går hjemme på vores fredede eng, hvor orkideerne er afblomstret. I år har vi klippet fårene her i efteråret med et godt resultat. Lammene vokser bedre og sætter mere kød.

I oktober/november bliver de tre flokke suppleringsfodret med hø eller ensilage (wrap-baller). Fårene forbliver ude, dog med mulighed for læ og tørt foder i vores hal eller i store grisehytter. 
Midt i november tages opdeles fårene i 7 avlslinier og der sættes en vædder til hver flok. Inden jul tages vædderen fra igen. 
Fra november og til juni måned slagtes lammene. Først vædderlam og sidenhen gimmerlam.  

Vinter:
Vinteren igennem fodrer vi med ensilage, godt hø og halm. 

Forår: 

Det primære foder er stadig ensilage, godt hø og halm.  
Så starter den mest spændende tid: Læmningen
Ertebøllefår klarer heldigvis (næsten) altid læmningen selv.  Det er spændende at komme ud om morgenen eller hjem fra arbejde og se, hvem der nu har fået lam - har yndlingsfåret fået tvillinger?  Lammene har meget forskellige aftegninger - nogle er hvide, andre er plettede, andre igen helt sorte og nogle få er brune. Som regel er det kun et eller to får pr sæson, som skal have hjælp til læmningen, resten er helt selvhjulpne, det er egenskab som får, der har levet naturligt ofte har og det er en kæmpe fordel, når man har fuldtidsjob ved siden af fåreavlen. 
Får bør læmme selv. 
Som regel sættes får med tvillinger og unge får ind i en læmmeboks et par dage, hvorefter de bliver lukket ud på græs med mulighed for læ. 
Når der er godt gang i lam og græs lukkes får og lam ud på naturarealerne igen.