Naturpleje med SJM køer
Vores SJM køer er en gammel nøjsom race, der er særdeles velegnet som naturplejer af det danske landskab. De trives godt på hedearealer, men også på vores fredede våde orkide eng rundt om gården.
 
 
Naturpleje med Ertebøllefår
Ertebøllefår er et oprindeligt dansk landracefår og er tilpasset den danske natur gennem tiden. I gamle dage har landfår som Ertebøllefåret afgræsset arealer som heder, overdrev og strandenge, altså typisk arealer, som ikke kunne dyrkes. Ertebøllefåret er derfor særdeles velegnet som naturplejer af disse marginaljorde, det er her de trives bedst. 
Ertebøllefårene på Engdal udfører naturpleje flere steder i Himmerland: I den fredede dal, hvor vi bor, på hedeområdet i Uhrehøje plantage og på strandengene ved Risgårde.
Ertebøllefårene er rigtig gode til at spise uønskede træer, rosenbuske og bjørnekløer.